47/2022 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenera

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 29.12.2022 r. otrzymał zamówienie od podmiotu działającego w branży elektrycznej, świadczącego usługi dla przemysłu okrętowego i budownictwa lądowego, na zaprojektowanie, wykonanie oraz dokonanie wymaganych dopuszczeń

45/2022 Ustanowienie hipoteki

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu 35/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie podpisania umowy o współpracy i partnerstwie strategicznym _zwanym dalej „Umową”_ ze spółką działającą na rynku dostaw stali _”Dostawcą”_, informuje, iż w dniu 7 grudnia 2022 r.

44/2022 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2022 z dnia 28 września 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 41/2022 z dnia 02 listopada 2022 r , informuje, że w dniu 17 listopada 2022 r. otrzymał kolejne zamówienie na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla sił zbrojnych Królestwa Szwecji, na łączną wartość 607 866,00 zł

42/2022 Otrzymanie zamówień na wykonanie specjalistycznych kontenerów

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 10 listopada 2022 r. Spółka otrzymała od podmiotu działającego na rynku niemieckim _”Zamawiający”_ zamówienie na prototyp tzw. kontenera telekomunikacyjnego pracującego w

41/2022 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2022 z dnia 28 września 2022 r., informuje, że w dniu 02 listopada 2022 r. otrzymał kolejne zamówienia na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla sił

39/2022 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („Akcje Oferowane”) zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej przez Zarząd Spółki działając na podstawie upoważnienia