14/2022 Podpisanie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 05 maja 2022 roku zostało podpisane porozumienie z dwiema osobami fizycznymi tj. (1) z osobą fizyczną posiadającą zgłoszenie patentowe wynalazku („Wynalazca”) z dnia 25 stycznia 2021 r.

12/2022 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2021 rok

Zarząd Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2022 r

11/2022 Decyzja o umorzeniu subwencji otrzymanej z PFR

Zarząd Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ( „Emitent”, „Spółka” ) niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku Emitent otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 01.04.2022 r. decyzję

10/2022 Podpisanie listu intencyjnego.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ( „Emitent”, „Spółka” ) informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku otrzymał podpisany List Intencyjny z osobą fizyczną

6/2022 Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka” ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 31 marca 2021 roku informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w związku ze wstąpieniem Moore Polska Audyt sp. z o.o.