ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

38/2022 Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii J

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 października 2022 r. Zarząd Emitenta działając na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki postanowił zaoferować do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 700.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 złotych każda (dalej „Akcje” lub „Akcja”), o wartości emisyjnej 2,00 zł z wyłączeniem prawa poboru Akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2022 roku.

 

Oferta nabycia akcji serii J została skierowana przez Zarząd Emitenta do wyszczególnionych podmiotów na następujących warunkach:

 

  1. BUD – REM – STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest uprawniona do objęcia 28,57% akcji serii J o numerach od 000001 do 200000, tj. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) złotych;
  2. TERRAEN-MAGAZYN ENERGII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do objęcia 28,29% akcji serii J o numerach od 200001 do 398000, tj. 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych;
  3. Hanna Kuczyńska jest uprawniona do objęcia 43,14% akcji serii J o numerach od 398001 do 700000, tj. 302.000 (trzysta dwa tysiące) akcji o łącznej wartości nominalnej 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.

 

Jednocześnie zgodnie z przedmiotową uchwałą Zarząd Emitenta ustalił termin przyjęcia przez podmioty uprawnione złożonej oferty oraz złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie do dnia 24 października 2022 roku oraz ustalić termin dokonywania wpłat na akcje serii J tożsamy z terminem przyjęcia oferty tj. najpóźniej do dnia 24 października 2022 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
24-10-2022Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
24-10-2022Marcin GarusWiceprezes Zarządu