ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

Historia

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w Chojnicach został oddany do eksploatacji 2 stycznia 1973 r. Początkowo wchodził w skład Kombinatu Kujawskich Zakładów Maszyn Budowlanych „ZREMB” Solec Kujawski, następnie w 1977r. wszedł w skład Pomorskiego Kombinatu Maszyn Budowlanych „ZREMB-MAKRUM” w Bydgoszczy.

Od 1982 r. funkcjonuje jako niezależne i samodzielnie finansujące się przedsiębiorstwo. Początkowo zakład produkował osinobusy – zabudowy autobusowe na bazie samochodu ciężarowego, przyczepy – wywrotki dla budownictwa, zamaszynowanie wytwórni betonów komórkowych, maszyny do robót ti. indamentowych — kafary. Później produkowano tunele grzewcze dla fabryk, domów oraz różne typy naczep-NB 61, ND 160, N 162. W latach 80-tych rozszerzono asortyment o produkcję maszyn dla rolnictwa: kultywatory i kopaczki konne, zbieracze pokosów. Obecnie firma produkuje głównie kontenery i konstrukcje stalowe.

W lutym 1997r. w wyniku prywatyzacji firmę przekształcono w Spółkę Akcyjną pod nazwą Zakład Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A., której większościowym akcjonariuszem był „Mostostal-Export” S.A. W marcu 2007 roku „Mostostal-Export” S.A. sprzedał akcje „ZREMB-CHOJNICE” spółce Mostostal-Export-Dom Sp. z o.o. Wskutek przejęcia w październiku 2007 roku Mostostalu-Exportu-Dom Sp. z o.o. przez STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie, STORMM S.A. stał się naszym akcjonariuszem.

W kwietniu 2008 roku ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 2009 roku Spółka rozpoczęła budowanie Grupy Kapitałowej, w skład której obecnie wchodzi poza ZREMB:

ZREMB Chojnice dziś

Aktualnie spółka produkuje:

 • kontenery offshore (transport morski i na platformy wiertnicze),
 • kontenery rurowe (tzw. Baskety) do transportu oprzyrządowania na platformy wiertnicze,
 • kontenery ładunkowe Mini — Mud i żywności (tzw. food containers) do
  transportu wyposażenia i żywności dla załóg platform wiertniczych,
 • kontenery typu Borekaks do transportu szlamów z odwiertów na platformach,
 • kontenery specjalistyczne dla: warsztatów mechanicznych, sprężarkowni, agregatów prądotwórczych itp., -*
 • kontenery i platformy na wyposażenie wojsk,
 • kontenery na odpady radioaktywne,
 • konstrukcje stalowe budowlane dachów i fasad pod szkło oraz wiele
  innych indy­widualnie projektowanych obiektów budowlanych i wyrobów.

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB–CHOJNICE” Spółka Akcyjna
Producent konstrukcji stalowych i kontenerów zaprasza Państwa do odwiedzin w naszej Firmie

Spółka Akcyjna z siedzibą i pod adresem
ul. Przemysłowa 15,
89-600 CHOJNICE;

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – nr KRS 0000078076, NIP 555-15-64-913,  REGON 091343195

Wysokość kapitału zakładowego: 6.850.000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 6.850.000,00 zł

telefon 52  39-65-710, fax 52  39-731 -63
e-mail: sekretariat@zrembchojnice.pl, marketing@zrembchojnice.pl
Konto : ING BANK ŚLĄSKI S.A. 96 10 50 17 64 1000 0090 3294 3004