ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

45/2022 Ustanowienie hipoteki

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu 35/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie podpisania umowy o współpracy i partnerstwie strategicznym _zwanym dalej „Umową”_ ze spółką działającą na rynku dostaw stali _”Dostawcą”_, informuje, iż w dniu 7 grudnia 2022 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu w dniu 29 listopada 2022 r. przez Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu w dziale IV ksiąg wieczystych nr SL1C/00056066/1, hipoteki umownej ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego _wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi odrębną od gruntu własność użytkownika wieczystego _ gruntu Skarbu Państwa, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 5220.

Hipoteka została ustanowiona do kwoty 2.000.000 zł i stanowi prawne zabezpieczenie spłaty roszczenia w ramach przedmiotowej Umowy o współpracy gospodarczej i partnerstwie strategicznym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
07-12-2022Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
07-12-2022Marcin GarusWiceprezes Zarządu