ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

43/2022 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Spółka”, „Emitent”_, w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 14 listopada 2022 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za III kwartał 2022 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za III kwartał 2022 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał roku obrotowego 2020 i 2021.

Na potrzeby obliczenia średnich wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w III kwartale 2022 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2020-2021.

Ostateczne wartości danych finansowych za III kwartał 2022 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 21 listopada 2022 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres III kwartału 2022 roku.

Spółka w III kwartale 2022 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 23 467 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2020-2021 stanowi wzrost o 18,18%.
Osiągnięty poziom EBIT w III kwartale 2022 na poziomie 1 640 tys. zł jest o 252,50 % wyższy od uśrednionego wyniku EBIT za ten okres 2020-2021, kiedy to Spółka zanotowała zysk na poziomie 650 tys. zł.
W III kwartale 2022 udało się wypracować dodatni wynik na poziomie EBITDA w wysokości 2 207 tys. zł i jest to wynik o 181,95 % lepszy w porównaniu do uśrednionego wyniku za III kwartał lat 2020 – 2021, kiedy zanotowano EBITDA na poziomie 1 213 tys. zł.
Szacunkowy wynik netto osiągnięty w III kwartale 2022 to zysk w wysokości 789 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego zysku netto za III kwartał lat 2020 -2021 na poziomie 127 tys. zł stanowi poprawę o 621,26%.
Porównując bezpośrednio wybrane szacunkowe dane finansowe za III kwartał 2022 z analogicznym okresem 2020-2021 widzimy wyraźną poprawę. Poziom przychodów w III kwartale 2022 wzrósł o 18,18%, zdecydowanie lepiej wygląda też EBIT i EBITDA. gdzie wzrosty stanowią odpowiednio poprawę o 252,50 % i 181,95%.
Poprawa wyników jakie Spółka uzyskała w III kwartale 2022 w porównaniu do analogicznych okresów dwóch lat poprzednich to efekt pozyskiwania kontraktów na bardziej korzystnych marżach, które udało się uzyskać pomimo rosnących cen materiałów stalowych oraz energii.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
14-11-2022 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
14-11-2022 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Załączniki