ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

41/2022 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2022 z dnia 28 września 2022 r., informuje, że w dniu 02 listopada 2022 r. otrzymał kolejne zamówienia na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla sił zbrojnych Królestwa Szwecji, na łączną wartość 1.193.346,00 zł.

Termin realizacji poszczególnych partii zamówień ustalono sukcesywnie od 27 stycznia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r.

Realizacja zamówień nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z Klientem w ramach realizacji zamówień, a także na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
02-11-2022 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
02-11-2022 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu