ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

46/2022 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, akcji serii I oraz akcji serii I1

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB – CHOJNICE” S.A. _”Spółka” lub „Emitent”_, informuje, że w dniu 16 grudnia 2022 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ uchwały Nr 1189/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r., w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW:

1_ 1.046.744 _jeden milion czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery_ akcje serii H Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLZBMZC00043”;

2_ 561.456 _pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć_ akcji serii I Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLZBMZC00050”;

3_ 400.000 _czterysta tysięcy_ akcji serii I1 Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLZBMZC00068”.

Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 22 grudnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB – CHOJNICE” S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 grudnia 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLZBMZC00019”. Przedmiotowa uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
16-12-2022Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
16-12-2022Marcin GarusWiceprezes Zarządu