6/2022 Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka” ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 31 marca 2021 roku informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w związku ze wstąpieniem Moore Polska Audyt sp. z o.o.

5/2022 Podpisanie listu intencyjnego.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 roku podpisał List Intencyjny ze spółką należącą do