ZREMB_logo.png

Projekt w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB- CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, nr Umów:

UDG-SPE.01.2020/010 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.01.2020/010 oraz
UDG-SPE.01.2020/011 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.01.2020/011 .

Celem ww. projektów jest realizacja prorozwojowych usług doradczych przeciwdziałających negatywnym skutkom gospodarczym wynikającym z pandemii COVID-19.

Planowane efekty: wykonanie badań i analiz rynku, strategia marketingowa, doradztwo finansowe.

Wartość projektu:
WNG-SPE.01.2020/010 – 74 900 zł wkład Funduszy Europejskich 71 155,00 zł
WNG-SPE.01.2020/011 – 20 000 zł wkład Funduszy Europejskich 19 000 zł

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma w roku 2020 podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla ZBM ” ZREMB- CHOJNICE” S.A.
Cel projektu: wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców”.

Z przyjemnością informujemy, że Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu – innowacyjnej kuchni mobilnej w ramach realizacji projektu Emitenta pn. „Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie ZREMB – CHOJNICE.

Beneficjent: Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

Projekt w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy, że Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie wyników prac B+R do produkcji przez Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.” w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek”. 

Celem projektu jest wprowadzenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnego kontenera o konstrukcji samorozładowczej, który stanowi wynik własnych prac B+R. Kontener, dostępny w dwóch wersjach, będzie dedykowany do przewozu szczególnie na duże odległości materiałów sypkich np. chemicznych, rolnych, budowlanych i tym podobnych. 

Planowane efekty: wyprodukowanie, wprowadzenie do produkcji i sprzedaży 84 szt. kontenerów o konstrukcji samorozładowczej.

Wartość projektu: 4.166.000,00 zł     Wkład Funduszy Europejskich: 1.874.700,00 zł

Beneficjent: Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców”.

Celem projektu jest wdrożenie nowego produktu do oferty firmy ZREMB – barki mieszkalnej w ramach realizacji projektu Emitenta pn. „Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie ZREMB – CHOJNICE S.A.”.

 

Beneficjent : Zakład Budowy Maszyn  „ZREMB-CHOJNICE” S.A.