ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

Ład korporacyjny

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 19 zasad: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 1.6., 2.1., 2.2., 2.9., 2.11.6., 3.1., 3.4., 3.5., 3.6., 3.8., 4.3., 5.6., 5.7.

Do pobrania

Załączniki