31/2023 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ informuję, że w okresie od dnia 30 maja 2023 r. do dnia 22 czerwca 2023 r. otrzymał od spółki działającej na rynku niemieckim kolejne zamówienia na wykonanie kontenerów wytworzonych zgodnie z wymogami systemu AQAP _ang. Allied Quality Assurance Publication – sojusznicza

29/2023 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 29 maja 2023 r. Spółka otrzymała od podmiotu działającego na rynku niemieckim _”Zamawiający”_ zamówienia na wykonanie kontenerów wytworzonych zgodnie z wymogami systemu AQAP _ang. Allied Quality Assurance Publication

28/2023 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. , informuje, że w dniu 25 maja 2023 r. otrzymał kolejne zamówienia na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla sił zbrojnych Królestwa Szwecji, na łączną wartość 1.143.408,00 zł. Termin realizacji zamówień

25/2023 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 28 marca 2023 roku informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 20 kwietnia 2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego