48/2023 Otrzymanie zamówień na wykonanie specjalistycznych kontenerów.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _” Emitent” _ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 11 października 2023 r. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Garusa.

47/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _” Emitent” _ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 11 października 2023 r. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Garusa.

45/2023 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka” , „Zremb”_ informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2023 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Kosiorka-Sobolewskiego, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

44/2023 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. oraz raportu bieżacego nr 28/2023 z dnia 25 maja 2023 r. , informuje, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. otrzymał kolejne zamówienia na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla sił zbrojnych Królestwa Szwecji