3/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

2/2023 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 13 stycznia 2023 roku otrzymał od Spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zamówienie na wykonanie SYMULATORA zabudowanego w Kontenerze 20 stopowym izolowanym, w którym zostaną zainstalowane

1/2023 Otrzymanie zamówienia od Spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 13 stycznia 2023 roku otrzymał od Spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zamówienie na wykonanie SYMULATORA zabudowanego w Kontenerze 20 stopowym izolowanym, w którym zostaną zainstalowane