ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

41/2023 Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 03 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 – Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A., _ Emitent_ przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., które odbyło się w dniu 03 sierpnia 2023 r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.08.2023 r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na NWZ w dniu 03.08.2023r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:

1. Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski
– Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.08.2023 r: 2.962.000
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 2.962.000
– procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 03.08.2023 r.: 56;03 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 21,62 %

2. Pan Marcin Garus
– Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.08.2023 r: 1.424.873
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 1.424.873
– procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 03.08.2023 r.: 26,95 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,40 %

3. Aleksandra Sobolewska
– Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.08.2023 r: 422.000
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 422.000
– procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 03.08.2023 r.: 7,98 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,08 %

4. Astalis Sp. z o.o.
– Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.08.2023 r: 280.000
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 280.000
– procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 03.08.2023 r.: 5,30 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2,04 %

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
03-08-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
03-08-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu