ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

34/2023 Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem 26 czerwca 2023 roku członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Wojciecha Kołakowskiego, pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2023 r. powołało z dniem 26 czerwca 2023 r. w skład Rady Nadzorczej Pana Damiana Riegelskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 27 czerwca 2025 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołany członek Rady Nadzorczej Pan Damian Riegelski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej stanowi załączniki do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
26-06-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
26-06-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu