ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

37/2023 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zmiany składzie Komitetu Audytu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu 34/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w związku z odwołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pana Wojciecha Kołakowskiego, pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej informuję, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o wyborze z dniem 30 czerwca 2023 r. Pana Arkadiusza Domińczaka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ponadto w związku z koniecznością uzupełnienia Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Komitetu Audytu Pana Damiana Riegelskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe skład komitetu Audytu przedstawia się następująco:

Przewodniczący Komitetu Audytu – Arkadiusz Domińczak
Członek Komitetu Audytu – Kamil Paduch
Członek Komitetu Audytu – Damian Riegelski

Emitent informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu w zmienionym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
30-06-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
30-06-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu