ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

36/2023 Podpisanie listu intencyjnego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 roku otrzymał podpisany List Intencyjny ze spółką HILLTECH Services Sp. z o.o. _HILLTECH TRUCK_ z siedzibą w Warszawie _”Producent samochodów”_ będącą podmiotem działającym w branży produkcji samochodów specjalnych TEKNE Gralion, przeznaczonych dla sił zbrojnych, Policji, Straży Pożarnej, służb medycznych, służb utrzymania dróg oraz innych zastosowań pojazdów terenowych o DMC 7,5-13 ton.

Przedmiotem podpisanego Listu Intencyjnego jest określenie przez Emitenta i Producenta samochodów intencji do:

_1_ Współpracy polegającej na kooperacji Emitenta i Producenta samochodów w projekcie produkcji samochodów specjalnych Gralion, gdzie Emitent jest zainteresowany produkcją jego nadbudowy,
_2_ współpracy w zakresie dostarczania przez Emitenta specjalistycznych kontenerów w projektach jakie posiada w realizacji HILLTECH, oraz jakie będzie realizował w przyszłości.

List intencyjny nie stanowi umowy zobowiązującej, a wyraża jedynie wolę rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umów w zakresie w nim zakreślonych.

Strony deklarują, że szczegółowy zakres i zasady współpracy Stron zostaną określone we właściwych umowach, zawieranych na potrzeby realizacji ustalonych projektów _kontraktów_.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
29-06-2023 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
29-06-2023 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu