40/2020 Otrzymanie subwencji finansowej z PFR.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 28 grudnia 2020 roku powziął informację o pozytywnej decyzji o otrzymaniu, po wcześniejszym dwukrotnym odwołaniu, subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju „PFR” w ramach uruchomionego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, […]

33/2020 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku informuje, że w dniu 16 listopada 2020 roku Zarząd Emitenta powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta […]

32/2020 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 16 listopada 2020 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za III kwartał 2020 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za III […]

31/2020 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 11 września 2020 roku informuje, że w okresie od dnia 12 września do dnia 8 października 2020 roku otrzymał od spółki działającej na rynku niemieckim kolejne zamówienie na […]

30/2020 Otrzymanie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznych ram stalowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że dnia 1 października 2020 roku otrzymał od podmiotu działającego na rynku polskim zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznych ram stalowych zbudowanych z profili europejskich bądź imperialnych będących podstawą układu pomocniczego systemu […]

29/2020 Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku, nr 3/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku i nr 20/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku informuje, […]

28/2020 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. za I półrocze 2020 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2020 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za I półrocze 2020 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za I półrocze […]