Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 11 września 2020 roku informuje, że w okresie od dnia 12 września do dnia 8 października 2020 roku otrzymał od spółki działającej na rynku niemieckim kolejne zamówienie na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek niemiecki, co stanowi bezpośrednią kontynuację dotychczas otrzymanych zamówień, o których Emitent informował w formie raportu bieżącego z dnia 11 września 2020 roku. Łączna wartość obecnie otrzymanego zamówienia wynosi około 655.668,00 zł .

Ostateczny termin wykonania zamówienia przypada na połowę stycznia 2021 roku.

Realizacja zamówienia nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanym zamówieniu została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z klientem, możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień, a także biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku zamówień związaną z epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-08 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-10-08 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu