Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 28 grudnia 2020 roku powziął informację o pozytywnej decyzji o otrzymaniu, po wcześniejszym dwukrotnym odwołaniu, subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju „PFR” w ramach uruchomionego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

W wyniku przyznanej subwencji Emitent otrzymał jednorazową kwotę wsparcia w wysokości 1.978.210,00 zł.

Przyznana Emitentowi subwencja będzie podlegać zwrotowi w częściowej bądź pełnej kwocie, co uzależnione będzie od spełnienia warunków określonych przez PFR. Zwrotowi podlegać będzie od 25% do 100% wartości przyznanej subwencji, w 24 równych miesięcznych ratach, przy zaznaczeniu, iż zwrot rozpocznie się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-28 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-12-28 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu