ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

49/2023 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Spółka”, „Emitent”_, w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 07 listopada 2023 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za III kwartał 2023 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za III kwartał 2023 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał lat obrotowych 2020 – 2022 w układzie kwartalnym jak i narastająco.
Na potrzeby obliczenia średnich wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w III kwartale 2023 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2020-2022.

Ostateczne wartości danych finansowych za III kwartał 2023 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 20 listopada 2023 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres III kwartału 2023 roku.

Dane za III kwartał 2023 w porównaniu do III kwartału w latach 2020-2022:
Spółka w III kwartale 2023 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 10 437 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za III kwartał w latach 2020-2022 stanowi wzrost o 36,32%.
Osiągnięty poziom EBIT w III kwartale 2023 na poziomie 1 715 tys. zł jest o 1 407,26 % wyższy od uśrednionego wyniku EBIT za III kwartał lat 2020-2022, kiedy to Spółka zanotowała zysk na poziomie 114 tys. zł.
W III kwartale 2023 udało się wypracować dodatni wynik na poziomie EBITDA w wysokości 2 088 tys. zł i jest to wynik o 494,86 % lepszy w porównaniu do uśrednionego wyniku za III kwartał lat 2020 – 2022, kiedy zanotowano EBITDA na poziomie 351 tys. zł.
Szacunkowy wynik netto osiągnięty w III kwartale 2023 to zysk w wysokości 1 658 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego zysku netto za III kwartał lat 2020 -2022 na poziomie 202 tys. zł stanowi poprawę o 719,6 %.

Dane narastająco za I-III kwartał 2023 w porównaniu do danych narastająco za I-III kwartał w latach 2020-2022:
Spółka okresie I-III kwartał 2023 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 26 579 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za I- III kwartał w latach 2020-2022 stanowi wzrost o 26,20%.
Osiągnięty EBIT w okresie I-III kwartał 2023 to poziom 1 912 tys. zł jest o 95,17 % wyższy od uśrednionego wyniku EBIT za I-III kwartał lat 2020-2022, kiedy to Spółka zanotowała zysk na poziomie 980 tys. zł.
W okresie I-III kwartał 2023 r. udało się wypracować dodatni wynik na poziomie EBITDA w wysokości 2 930 tys. zł i jest to wynik o 77,85 % lepszy w porównaniu do uśrednionego wyniku za I- III kwartał lat 2020 – 2022, kiedy zanotowano EBITDA na poziomie 1 648 tys. zł.
Szacunkowy wynik netto osiągnięty w okresie I- III kwartał 2023 to zysk w wysokości 1 571 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego zysku netto za I-III kwartał lat 2020 -2022 na poziomie 348 tys. zł stanowi poprawę o 351,96 %.

Porównując bezpośrednio wybrane szacunkowe dane finansowe za III kwartał 2023 z analogicznym okresem lat 2020-2022 widzimy wyraźną poprawę. Poziom przychodów w III kwartale 2023 wzrósł o 36,32%, zdecydowanie lepiej wygląda też EBIT i EBITDA. gdzie zanotowano czternastokrotny wzrost EBIT i prawie pięciokrotny wzrost EBITDA. Zysk netto osiągnięty w III kwartale 2023 jest siedmiokrotnie wyższy od uśrednionego zysku netto za III kwartał w latach 2020-2022.

Poprawa wyników jakie Spółka uzyskała w III kwartale 2023 w porównaniu do analogicznych okresów trzech lat poprzednich _2020-2022_ to efekt pozyskiwania kontraktów na bardziej korzystnych marżach głownie z przeznaczeniem dla sił zbrojnych, które udało się uzyskać pomimo rosnących kosztów pracy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
07-11-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
07-11-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu
Załączniki

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf zal01_Szacunkowe_wybrane_dane_finansowe._za_III_kwartal_2023_r 423 KB