ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

46/2023 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A. za I półrocze roku 2023.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Spółka”, „Emitent”_, w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2023 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za I półrocze 2023 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za I półrocze 2023 roku wraz z danymi porównawczymi za I półrocza lat obrotowych: 2020, 2021 i 2022.

Na potrzeby obliczenia średnich wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I półroczu 2023 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2020-2022.

Ostateczne wartości danych finansowych za I półrocze 2023 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 22 września 2023 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I półrocza 2023 roku:

Spółka w I półroczu 2023 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 16 142 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2020-2022 stanowi wzrost o 20,15%.

Osiągnięty poziom EBIT w I półroczu 2023 na poziomie 197 tys. zł jest niższy od uśrednionego wyniku EBIT za ten okres 2020-2022, kiedy to Spółka zanotowała zysk na poziomie 866 tys. zł.

W I półroczu 2023 udało się wypracować dodatni wynik na poziomie EBITDA w wysokości 843 tys. zł i jest to wynik słabszy w porównaniu do uśrednionego wyniku za I półrocza 2020 – 2022, kiedy zanotowano EBITDA na poziomie 1.299 tys. zł.

Szacunkowy wynik netto osiągnięty w I półroczu 2023 to strata w wysokości 87 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego zysku netto I półrocza lat 2020 -2022 na poziomie 135 tys. zł stanowi niewielki spadek.

Porównując bezpośrednio wybrane szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2023 z analogicznym okresem 2020-2022 widzimy wzrost przychodów ze sprzedaży i pewien spadek poziomów zysku na poziomie EBIT i EBITDA oraz niewielką stratę na poziomie wyniku netto.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
15-09-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
15-09-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu
Załączniki

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Szacunkowe wybrane danefinansowe za I polrocze 2023 r 431 KB