ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

48/2023 Otrzymanie zamówień na wykonanie specjalistycznych kontenerów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”,
„Spółka”_ informuję, że w okresie od dnia 11 listopada 2022 r. r. do dnia 30 października
2023 r. Spółka otrzymała od podmiotu działającego na rynku niemieckim _”Zamawiający”_
zamówienia na wykonanie kontenerów telekomunikacyjnych pracujących w wojskowych lądowych
mobilnych systemach dowodzenia, działające w zestawie z wysuwaną anteną _do transmisji
głosu oraz danych szyfrowanych_, z przeznaczeniem na rynek niemiecki, o łącznej wartości
4.128.229,32 zł , co stanowi bezpośrednią kontynuację dotychczas otrzymanego zamówienia,
o którym Emitent informował w formie raportu bieżącego nr 42/2022 z dnia 10.11.2022
roku.

Termin realizacji zamówień ustalono sukcesywnie od 31 marca 2023 r. do 25 października
2024 r.

Realizacja zamówień nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od
powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu
na kontynuację dotychczasowej współpracy z Klientem w ramach realizacji zamówień oraz
biorąc pod uwagę, iż łączna wartość wszystkich zamówień pozyskanych w ramach umów
do realizacji przekracza stosowane przez Emitenta kryterium umowy istotnej wartości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
30-10-2023 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
30-10-2023 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu