57/2021 Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2021 roku powziął informację o podpisaniu umowy przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) na realizację projektu Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., celem […]

56/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2021 r. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa […]

55/2021 Zbycie akcji własnych.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB – CHOJNICE” S.A. („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 27 grudnia 2021 r., w oparciu o uchwałę nr 22 z dnia 21 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych […]

54/2021 Zawarcie umowy na dostawę kontenerów dla Polskich Sił Zbrojnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.( „Emitent”, „Spółka” ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 r. z dnia 24 listopada 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 grudnia 2021 roku wpłynęła do Emitenta podpisana umowa zawarta ze spółką prowadzącą działalność na rynku […]

53/2021 Otrzymanie zamówień na wykonanie zbiorników atmosferycznych oraz obudów stalowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2021 z dnia 05 listopada 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2021 roku otrzymał od podmiotu prowadzącego działalność inżynieryjną na rynku międzynarodowym z siedzibą w Polsce kolejne […]

52/2021 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 r. otrzymał od podmiotu działającego na rynku polskim kolejne zamówienie na zaprojektowanie i […]

50/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ” Emitent” informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 08 grudnia 2021 r. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Pana […]

49/2021 Otrzymanie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie specjalistyczne kontenera do przewożenia i składowania elementów używanych do badania dna morskiego.

    Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 30 listopada 2021 roku otrzymał od podmiotu z branży Oil & Gas, działającego na rynku norweskim, specjalizującego się w dostarczaniu rozwiązań inżynieryjnych dla tej branży zamówienie na zaprojektowanie […]

48/2021 Podpisanie listu intencyjnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 listopada 2021 roku zawarł List Intencyjny ze spółką prowadzącą działalność na rynku międzynarodowym i polskim z siedzibą w Polsce dostarczającą rozwiązania w zakresie ochrony informacji niejawnych i wrażliwych oraz rozwiązań […]

47/2021 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 15 listopada 2021 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2021 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. […]