Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2021 z dnia 05 listopada 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2021 roku otrzymał od podmiotu prowadzącego działalność inżynieryjną na rynku międzynarodowym z siedzibą w Polsce kolejne zamówienia na wykonanie olejowych układów smarowania składających się ze zbiorników oraz obudów stalowych o wartości 1.724.687,20 zł.

Łączna wartość wszystkich otrzymanych zamówień przez Emitenta wciągu 12 miesięcy wynosi 3.099.165,35 zł.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent jest w trakcie realizacji otrzymanych zamówień, a termin zakończenia wszystkich pozostałych dostaw określony został do 2 września 2022 r.

Realizacja poszczególnych zamówień przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych w wysokości 0,5% wartości netto danego zamówienia za każdy dzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z klientem w ramach realizacji zamówień oraz biorąc pod uwagę, iż łączna wartość wszystkich zamówień pozyskanych w ramach umowy do realizacji przekracza stosowane przez Emitenta kryterium umowy istotnej wartości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-16 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-12-16 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu