Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 listopada 2021 roku zawarł List Intencyjny ze spółką prowadzącą działalność na rynku międzynarodowym i polskim z siedzibą w Polsce dostarczającą rozwiązania w zakresie ochrony informacji niejawnych i wrażliwych oraz rozwiązań z obszaru produkcji specjalnej („Podmiot Zamawiający”).


W ramach przedmiotowego Listu Intencyjnego Podmiot Zamawiający wyraził wolę współpracy z Emitentem polegającą na realizacji części umowy zawartej z instytucją rządową w ramach prowadzonej przez Podmiot Zamawiający działalności operacyjnej, w ramach której Emitent stałby się podwykonawcą części umowy zgodnie ze swoimi kompetencjami tj. produkcją kontenerów i konstrukcji stalowych.


Ponadto Emitent i Podmiot Zamawiający zadeklarowali w ramach Listu Intencyjnego rozszerzenie współpracy o inne projekty, które będą realizowane na rzecz obronności (produkcji specjalnej).


List intencyjny nie stanowi umowy zobowiązującej, a wyraża jedynie wolę rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy w zakresie i na warunkach w nim zakreślonych. Strony deklarują, że szczegółowy zakres praw i obowiązków dotyczący ewentualnej współpracy będzie przedmiotem ewentualnej odrębnej umowy zawartej do dnia 15 grudnia 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-24 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-11-24 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu