Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 r. otrzymał od podmiotu działającego na rynku polskim kolejne zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla Polskich Sił Zbrojnych według międzynarodowych standardów norm STANAG 2413, na łączną wartość 2.386.000,00 zł.

Termin realizacji poszczególnych partii zamówień ustalono sukcesywnie od 24 stycznia 2022 r. do 24 marca 2022 r.

Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości nieprzekraczalnej 1% wartości niezrealizowanego czy zrealizowanego niewłaściwie zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanym zamówieniu została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z klientem w ramach realizacji zamówień, a także na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-13 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-12-13 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu