Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 30 listopada 2021 roku otrzymał od podmiotu z branży Oil & Gas, działającego na rynku norweskim, specjalizującego się w dostarczaniu rozwiązań inżynieryjnych dla tej branży zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznego kontenera do przewożenia i składowania elementów używanych do badania dna morskiego na dużych głębokościach celem późniejszego wykonywania próbnych odwiertów.


Wartość zamówienia wynosi około 881.382,32 zł.


Termin realizacji zamówienia ustalono na przełom marca i kwietnia 2022roku.


Realizacja zamówienia nie przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych.


Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.


Informacja o zamówieniach została uznana za istotną dla Emitenta, ze względu na otrzymanie zamówienia od nowego Klienta, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-11-30 Marcin Garus Wiceprezes Zarzadu