ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

33/2022 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w okresie od dnia 24 listopada 2021 roku do dnia 28 września 2022 roku otrzymał zamówienia na wykonanie specjalistycznych kontenerów rozsuwanych  typu 2 w 1 przeznaczonych dla sił zbrojnych Królestwa Szwecji.

Łączna wartość otrzymanych zamówień wynosi około 1.254.057,81 zł.

Termin realizacji poszczególnych partii zamówień ustalono sukcesywnie od 11 lutego 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.

Realizacja zamówień nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z Klientem w ramach realizacji zamówień, a także na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
28-09-2022 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
28-09-2022 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu