ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

31/2022 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I półrocze 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Spółka”, „Emitent”_, w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2022 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za I półrocze 2022 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za I półrocze 2022 roku wraz z danymi porównawczymi za I półrocze roku obrotowego 2020 i 2021.

Na potrzeby obliczenia średnich wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I półroczu 2022 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2020-2021.

Ostateczne wartości danych finansowych za I półrocze 2022 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 23 września 2022 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I półrocza 2022 roku.

Spółka w I półroczu 2022 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 14 900 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2020-2021 stanowi wzrost o 17,31%.

Osiągnięty poziom EBIT w I półroczu 2022 na poziomie 1 484 tys. zł jest o 266,31% wyższy od uśrednionego wyniku EBIT za ten okres 2020-2021, kiedy to Spółka zanotowała zysk na poziomie 557 tys. zł.

W I półroczu 2022 udało się wypracować dodatni wynik na poziomie EBITDA w wysokości 2 036 tys. zł i jest to wynik o 218,72 % lepszy w porównaniu do uśrednionego wyniku za I półrocza 2020 – 2021, kiedy zanotowano EBITDA na poziomie 931 tys. zł.

Szacunkowy wynik netto osiągnięty w I półroczu 2022 to zysk w wysokości 799 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionej straty netto I półrocza lat 2020 -2021 na poziomie – 186 tys. zł stanowi dość znaczącą poprawę.

Porównując bezpośrednio wybrane szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2022 z analogicznym okresem 2020-2021 widzimy wyraźną poprawę. Poziom przychodów w I półroczu 2022 wzrósł o 17,31%, zdecydowanie lepiej wygląda też EBIT i EBITDA. gdzie wzrosty są ponad dwukrotne i stanowią odpowiednio poprawę o 266,31 % i 218,72%.

Poprawa wyników jakie Spółka uzyskała w I półroczu 2022 w porównaniu do analogicznych okresów dwóch lat poprzednich to efekt pozyskiwania kontraktów na bardziej korzystnych marżach, które udało się uzyskać pomimo rosnących cen materiałów stalowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
15-09-2022Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
15-09-2022Marcin GarusWiceprezes Zarządu
Załączniki

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Szacunkowe_wybrane_dane_finansowe._za_I_polrocze_2022r 431 KB