25/2023 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 28 marca 2023 roku informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 20 kwietnia 2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

24/2023 Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _ Emitent _ informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 roku zawarł umowę o kredyt w rachunku bieżącym z ING Bank Śląski S.A. _”Bank”_ z górnym limitem kredytu do kwoty 2.830.000,00 zł. _ słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100_. Kredyt jest objęty gwarancją banku BGK

21/2023 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2022 rok

Zarząd Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2023 r., informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2022

20/2023 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki _”Akcje Oferowane”_ zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej przez Zarząd