47/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _” Emitent” _ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 11 października 2023 r. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Garusa.

45/2023 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka” , „Zremb”_ informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2023 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Kosiorka-Sobolewskiego, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

44/2023 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. oraz raportu bieżacego nr 28/2023 z dnia 25 maja 2023 r. , informuje, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. otrzymał kolejne zamówienia na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla sił zbrojnych Królestwa Szwecji

43/2023 Podpisanie umowy o współpracy gospodarczej.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 sierpnia 2023 roku zawarł z podmiotem specjalizującym się w technologii magazynowania energii spółką Terraen – Magazyny Energii sp. z o.o. _”Partner”_ umowę o współpracy gospodarczej _zwanej dalej „Przedsięwzięciem Biznesowym”_ polegającej na:

42/2023 Otrzymanie zamówień z branży offshore

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, Spółka _ informuje, że w okresie od dnia 29 marca 2023 roku do dnia 09 sierpnia 2023 roku otrzymał od kontrahentów z branży offshore zamówienia na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek skandynawski

39/2023 Ustanowienie hipoteki

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, Spółka _ w nawiązaniu do raportu 24/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podpisania umowy o kredyt w rachunku bieżącym z ING Bank Śląski S.A. _”Bank”_ z górnym limitem kredytu do kwoty 2.830.000,00 zł., otrzymał w dniu 13 lipca 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 3 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru […]