3/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

2/2023 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 13 stycznia 2023 roku otrzymał od Spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zamówienie na wykonanie SYMULATORA zabudowanego w Kontenerze 20 stopowym izolowanym, w którym zostaną zainstalowane

1/2023 Otrzymanie zamówienia od Spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 13 stycznia 2023 roku otrzymał od Spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zamówienie na wykonanie SYMULATORA zabudowanego w Kontenerze 20 stopowym izolowanym, w którym zostaną zainstalowane

47/2022 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenera

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 29.12.2022 r. otrzymał zamówienie od podmiotu działającego w branży elektrycznej, świadczącego usługi dla przemysłu okrętowego i budownictwa lądowego, na zaprojektowanie, wykonanie oraz dokonanie wymaganych dopuszczeń

45/2022 Ustanowienie hipoteki

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu 35/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie podpisania umowy o współpracy i partnerstwie strategicznym _zwanym dalej „Umową”_ ze spółką działającą na rynku dostaw stali _”Dostawcą”_, informuje, iż w dniu 7 grudnia 2022 r.

44/2022 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2022 z dnia 28 września 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 41/2022 z dnia 02 listopada 2022 r , informuje, że w dniu 17 listopada 2022 r. otrzymał kolejne zamówienie na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla sił zbrojnych Królestwa Szwecji, na łączną wartość 607 866,00 zł

42/2022 Otrzymanie zamówień na wykonanie specjalistycznych kontenerów

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 10 listopada 2022 r. Spółka otrzymała od podmiotu działającego na rynku niemieckim _”Zamawiający”_ zamówienie na prototyp tzw. kontenera telekomunikacyjnego pracującego w