ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

23/2024 Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. zgodnie z § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołała do Zarządu Spółki na następną wspólną kadencję:

– Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu
– Pana Marcina Garus powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na wspólną 5 letnią kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą Emitenta tj. od dnia 20 czerwca 2024 r.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Zarządu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w powiązaniu z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
20-06-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
20-06-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu