ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

18/2024 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.  („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2023 r. z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 10/2024 r. z dnia 24 kwietnia 2024 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 7 czerwca 2024 zawarł z ING Bank Śląski S.A. _”Bank”_ aneks nr 2 do umowy o kredyt nr FT/858/2023/00003880/00 w rachunku bieżącym (odpowiednio „Aneks”, „Umowa”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu został zwiększony górny limit kredytu z kwoty 2 830 000,00 zł. do kwoty 3 500 000, 00 zł. z okresem kredytowania do dnia 7 czerwca 2027 r. z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia trwania umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt jest objęty gwarancją banku BGK w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG FENG NR 15/PLG-FG-FENG/2024. Gwarancja obejmuje zwrot oprocentowania na poziomie 60 % przyznanej kwoty kredytu do dnia 7 września 2027 r.

Pozostałe warunki umowy kredytu w rachunku bieżącym nie uległy zmianie.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
07-06-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
07-06-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu