ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

19/2024 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów wojskowych Typu Military Camp oraz kontenerów, które będą stanowiły część „europejskiej tarczy ochrony powietrznej”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”) informuję, że w okresie od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 13 czerwca 2024  r. Spółka otrzymała od podmiotu działającego na rynku niemieckim („Zamawiający”) zamówienia na wykonanie kontenerów wojskowych Typu Military Camp oraz kontenerów, które będą stanowiły część „europejskiej tarczy ochrony powietrznej”  z przeznaczeniem na rynek europejski, o łącznej wartości  5.570.404,44 zł.

Ostateczny termin wykonania zamówień i dostawy wszystkich kontenerów przypada na 14.03.2025 roku, natomiast Emitent zgodnie z ustalonymi harmonogramami sukcesywnie przekazuje przygotowane kontenery.

Realizacja zamówień przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych w wysokości 1% całkowitej wartości zamówienia za każdy kalendarzowy tydzień opóźnienia do 10% całkowitej wartości zamówienia. Kara umowna następuje w przypadku przekroczenia ustalonego terminu, chyba że zaistniał przypadek siły wyższej i dostawca  dopuścił się zwłoki w momencie jej wystąpienia. Siła wyższa obejmuje wojny, niepokoje społeczne, interwencje rządu i klęski żywiołowe.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z Klientem w ramach realizacji zamówień, a także na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień oraz biorąc pod uwagę, iż łączna wartość wszystkich zamówień pozyskanych w ramach umów do realizacji przekracza stosowane przez Emitenta kryterium umowy istotnej wartości. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
13-06-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
13-06-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu