ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

25/2024 Odstąpienie przez spółkę zależną Polski Holding Rozwoju S.A. od realizacji Listu Intencyjnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku spółka zależna Emitenta tj. Polski Holding Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie („PHR”) oraz pozostali akcjonariusze PHR, w tym Emitent, w związku z informacją otrzymaną od kancelarii prawnej mającej przeprowadzić proces badania spółki Tower Investments S.A., iż nie jest ona w stanie przeprowadzić badania due diligence w zakładanym terminie ze względu na zakres badania i konieczne działania w zakresie ustalenia ostatecznych warunków transakcji, gdyż do dnia dzisiejszego nie otrzymała żadnych dokumentów od Tower Investments S.A. wymienionych w przekazanej liście w dniu 4 czerwca 2024 roku, oraz w związku z niepodjęciem żadnych działań w zakresie umożliwienia PHR oraz jego akcjonariuszom przeprowadzenia procesu due diligence (w tym badania stanu prawnego, podatkowego oraz finansowego) spółki Tower Inwestments S.A. podjęła decyzję o odstąpieniu od podpisanego Listu Intencyjnego i zakończeniu realizacji przedsięwzięcia określonego w przedmiotowym Liście Intencyjnym, zawartym w dniu 4 czerwca 2024 r. Odstąpienie od podpisanego Listu Intencyjnego (Zawiadomienie) zostało przekazane w dniu dzisiejszym do spółki Tower Inwestments S.A. i jej akcjonariusza.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
04-07-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
04-07-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu