ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

22/2024 Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zgodnie z art. 70 pkt 3 – Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A., ( Emitent) przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., które odbyło się w dniu 20 czerwca 2024 r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 20.06.2024 r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na ZWZ w dniu 20.06.2024 r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:

1. Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski
– Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 20.06.2024 r: 2.962.000
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 2.962.000
– procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 20.06.2024 r.: 60,06 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 21,16 %

2. Pan Marcin Garus
– Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 20.06.2024 r: 1.469.873
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 1.469.873
– procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 20.06.2024 r.: 29,80 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,50 %

3. Aleksandra Sobolewska
– Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 20.06.2024 r: 320.000
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 320.000
– procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 20.06.2024 r.: 6,49 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2,29 %r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
20-06-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
20-06-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu