ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

->Projekt w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

-> Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

> Projekt w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców”.

-> Projekt w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

-> Projekt pn.: „Wiedza i umiejętności szansą na pracę”

-> Zapytania ofertowe