Zakład Budowy Maszyn „ZREMB- CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, nr Umów:

UDG-SPE.01.2020/010 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.01.2020/010 oraz
UDG-SPE.01.2020/011 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.01.2020/011 .

Celem ww. projektów jest realizacja prorozwojowych usług doradczych przeciwdziałających negatywnym skutkom gospodarczym wynikającym z pandemii COVID-19.

Planowane efekty: wykonanie badań i analiz rynku, strategia marketingowa, doradztwo finansowe.

Wartość projektu:
WNG-SPE.01.2020/010 – 74 900 zł wkład Funduszy Europejskich 71 155,00 zł
WNG-SPE.01.2020/011 – 20 000 zł wkład Funduszy Europejskich 19 000 zł

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie EFSnaglowek-1024x73.jpg