Z przyjemnością informujemy, że Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu – innowacyjnej kuchni mobilnej w ramach realizacji projektu Emitenta pn. „Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie ZREMB – CHOJNICE.

Beneficjent: Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

Projekty EFS