Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 20 czerwca 2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 20 czerwca 2024 r. Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076, prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 3 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru […]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 26 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru […]

Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 27 marca 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076, prowadzonego przez Sąd […]

Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 28 lutego 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076, prowadzonego przez Sąd […]