ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

8/2024 Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za 2023 rok.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 29 lutego 2024 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za rok 2023, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2023 rok wraz z danymi porównawczymi za lata obrotowe 2020 – 2022.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w roku 2023 Zarząd Emitenta przyjął okres 2020-2022.

Ostateczne wartości danych finansowych za rok 2023 przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 22 kwietnia 2024 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych ZREMB Chojnice S.A. za rok 2023

Spółka zanotowała w 2023 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 37 042 tys. zł co stanowi w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za lata 2020-2022 _29 146 tys. zł_ wzrost o 27,09 %.

Spółka osiągnęła w 2023 roku zysk na poziomie EBIT w wysokości 3 227 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku za poprzednie okresy lat 2020-2022 w wysokości 2 097 tys. zł. daje wzrost na poziomie 53,92%

Spółka osiągnęła w 2023 roku zysk na poziomie EBITDA w wysokości 4 647 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku za poprzednie okresy lat 2020-2022, wynoszącego 3 005 tys. zł daje wzrost o 54,63%

Spółka osiągnęła w 2023 roku zysk netto w wysokości 2 871 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku za poprzednie okresy lat 2020-2022, wynoszącego 941 tys. zł daje wzrost o 205,15 %

Spółka w 2023 roku w porównaniu do okresu porównawczego lat 2020-2022 poprawiła nie tylko przychody, ale też o ponad 50% EBIT oraz EBITDA i ponad dwukrotnie zysk netto. Zarząd zwraca uwagę na fakt, iż tak duża dynamika poprawy wyników finansowych miała miejsce okresie wysokich cen energii elektrycznej i cieplnej oraz wzrostu płacy minimalnej, który to wskaźnik determinuje w Spółce poziom wynagrodzeń.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
29-02-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
29-02-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu
Załączniki

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf zal01_Szacunkowe_wybrane_dane_finansowe_za_2023_r 431 KB