ZREMB_logo_x1

Raporty bieżące 2022

17/2022 Zawarcie umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”, „Pożyczkobiorca”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku podpisał umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”, „Pożyczkodawca”). W ramach przedmiotowej umowy Emitent uzyskał od ARP pożyczkę w kwocie do 3.100.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki („Pożyczka”). Pożyczka oprocentowana jest według stawki WIBOR 1M + marża.

Czytaj więcej »
Koniec strony