Baskety przeznaczone są do składowania i transportu wierteł stosowanych na platformach wiertniczych. Produkowane długości: od 6,1m do 16,8m