ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

13/2024 Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2021 r. z dnia 22 grudnia 2021 r., raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.   informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 maja 2024 roku wpłynął do Emitenta aneks do umowy zawartej ze spółką prowadzącą działalność na rynku polskim i międzynarodowym z siedzibą w Polsce dostarczającą rozwiązania w zakresie ochrony informacji niejawnych i wrażliwych oraz rozwiązań z obszaru produkcji specjalnej („Podmiot Zamawiający”) w zakresie terminu wykonania umowy w ramach realizacji IV etapu, który został określony do dnia 25.04.2025 r.

W ramach przedmiotowej umowy do której został zawarty niniejszy aneks – Podmiot Zamawiający zlecił Emitentowi wykonanie 42 specjalistycznych kontenerów przeznaczonych dla Polskich Sił Zbrojnych oraz 42 systemów mocujących do pojazdów wojskowych, wytworzonych zgodnie z wymogami systemu AQAP (ang. Allied Quality Assurance Publication sojusznicza publikacja NATO określająca wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyrobów obronnych). Kontenery mają być przeznaczone do transportu lądowego, morskiego i lotniczego, będą również posiadać certyfikat CSC oraz certyfikat ATTLA (Air Transportability Test Loading Activity).

Pozostałe warunki aneksu do przedmiotowej umowy dotyczą kwestii porządkowych i nie wprowadzają istotnych zmian w umowie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
20-05-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
20-05-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu