ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

11/2024 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB- CHOJNICE" S.A. za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. „Spółka”, „Emitent”, w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 06 maja 2024 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za I kwartał 2024 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za I kwartał 2024 roku wraz z danymi porównawczymi za I kwartał roku obrotowego 2021, 2022 i 2023.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I kwartale 2024 roku Zarząd Emitenta przyjął odpowiedni okres lat 2021-2023.

Ostateczne wartości danych finansowych za I kwartał 2024 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 20 maja 2024 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I kwartału 2024 r. ZREMB Chojnice S.A.

Spółka w okresie pierwszego kwartału 2024 roku osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 10 058 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych jednostkowych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2021-2023 stanowi wzrost o 40,60 %. Osiągnięty poziom przychodów świadczy o tym, iż udało się pozyskać więcej zamówień z wyższym poziomem marży jak w poprzednich uśrednionych okresach, nawet przy niekorzystnych poziomach kursu Euro/PLN. Osiągnięte w I kwartale 2024 jednostkowe EBIT to zysk w wysokości 1 030 tys. zł, i jest to wartość zdecydowanie lepsza od uśrednionych wyników za odpowiednie okresy w latach 2021-2023, kiedy odnotowano uśrednioną stratę w wysokości -27 tys. zł (EBIT).
Poziom zysku EBITDA osiągnięty w I kwartale 2024 (1 519 tys.) jest prawie siedmiokrotnie wyższy od uśrednionego poziomu EBITDA w latach 2021-2023 (196 tys.)
Szacunkowy jednostkowy wynik netto osiągnięty w pierwszym kwartale 2024 to zysk w wysokości 1 093 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionej jednostkowej straty netto w I kwartałach w latach 2021-2023, która wyniosła – 182 tys. zł stanowi bardzo wyraźną pozytywną różnicę.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wyniki te udało się osiągnąć przy wysokim niekorzystnym dla Emitenta kursie Euro/PLN oraz wzroście wynagrodzeń. Szczegółowe dane Emitent udostępni w raporcie za I kwartał 2024, który zostanie przekazany w dniu 20 maja 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
06-05-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
06-05-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu
Załączniki