ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

7/2024 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I oraz akcji serii J.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB – CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 28 lutego 2024 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ uchwały Nr 247/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW:

1_ 561.455 _pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć_ akcji serii I Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLZBMZC00050”;

2_ 700.000 _siedemset tysięcy_ akcji serii J Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLZBMZC00076”.

Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 5 marca 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB – CHOJNICE” S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 marca 2024 r. asymilacji tych akcji z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLZBMZC00019”. Przedmiotowa uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
28-02-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
28-02-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu