ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

4/2024 Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2021 r. z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2024 roku wpłynął do Emitenta aneks do umowy zawartej ze spółką prowadzącą działalność na rynku polskim i międzynarodowym z siedzibą w Polsce dostarczającą rozwiązania w zakresie ochrony informacji niejawnych i wrażliwych oraz rozwiązań z obszaru produkcji specjalnej _”Podmiot Zamawiający”_ w ramach którego, zwiększeniu uległa pierwotna wartość przedmiotu umowy z 7 136 640,00 zł netto do 7 200 243,72 zł netto wynikająca ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023 oraz w zakresie terminu wykonania umowy w ramach realizacji III etapu, który został określony do dnia 15.05.2024 r.

W ramach przedmiotowej umowy do której został zawarty niniejszy aneks – Podmiot Zamawiający zlecił Emitentowi wykonanie specjalistycznych kontenerów przeznaczonych dla Polskich Sił Zbrojnych oraz systemów mocujących do pojazdów wojskowych, wytworzonych zgodnie z wymogami systemu AQAP _ang. Allied Quality Assurance Publication – sojusznicza publikacja NATO określająca wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyrobów obronnych_. Kontenery mają być przeznaczone do transportu lądowego, morskiego i lotniczego, będą również posiadać certyfikat CSC oraz certyfikat ATTLA _Air Transportability Test Loading Activity_.

Pozostałe warunki aneksu do przedmiotowej umowy dotyczą kwestii porządkowych i nie wprowadzają istotnych zmian w umowie. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
31-01-2023 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
31-01-2023 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu