ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

4/2024 Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 54/2021 r. z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz raportu bieżącego
nr 5/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia
2024 roku wpłynął do Emitenta aneks do umowy zawartej ze spółką prowadzącą działalność
na rynku polskim i międzynarodowym z siedzibą w Polsce dostarczającą rozwiązania w
zakresie ochrony informacji niejawnych i wrażliwych oraz rozwiązań z obszaru produkcji
specjalnej _”Podmiot Zamawiający”_ w ramach którego, zwiększeniu uległa pierwotna
wartość przedmiotu umowy z 7 136 640,00 zł netto do 7 200 243,72 zł netto wynikająca
ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023 oraz w zakresie terminu
wykonania umowy w ramach realizacji III etapu, który został określony do dnia 15.05.2024
r.

W ramach przedmiotowej umowy do której został zawarty niniejszy aneks – Podmiot Zamawiający
zlecił Emitentowi wykonanie specjalistycznych kontenerów przeznaczonych dla Polskich
Sił Zbrojnych oraz systemów mocujących do pojazdów wojskowych, wytworzonych zgodnie
z wymogami systemu AQAP _ang. Allied Quality Assurance Publication – sojusznicza publikacja
NATO określająca wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyrobów obronnych_. Kontenery
mają być przeznaczone do transportu lądowego, morskiego i lotniczego, będą również
posiadać certyfikat CSC oraz certyfikat ATTLA _Air Transportability Test Loading Activity_.

Pozostałe warunki aneksu do przedmiotowej umowy dotyczą kwestii porządkowych i nie
wprowadzają istotnych zmian w umowie. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
31-01-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
31-01-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu