ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

1/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”_ , działając na podstawie
§ 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”_, podaje
terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2024 roku:

– Jednostkowy raport roczny za 2023 r. – 22 kwietnia 2024 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 20 maja 2024 r.
– Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 23 września 2024 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 22 listopada 2024 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie że zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia
Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 roku oraz za
II kwartał 2024 roku

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
18-01-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
18-01-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu