ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

31/2023 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ informuję, że w okresie od dnia 30 maja 2023 r. do dnia 22 czerwca 2023 r. otrzymał od spółki działającej na rynku niemieckim kolejne zamówienia na wykonanie kontenerów wytworzonych zgodnie z wymogami systemu AQAP _ang. Allied Quality Assurance Publication – sojusznicza publikacja NATO określająca wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyrobów obronnych_ z przeznaczeniem na rynek niemiecki, co stanowi bezpośrednią kontynuację dotychczas otrzymanych zamówień, o których Emitent informował w formie raportu bieżącego nr 29/2023 z dnia 29 maja 2023 roku. Łączna wartość obecnie otrzymanych zamówień wynosi 929.015,36 zł .

Termin realizacji zamówień ustalono sukcesywnie od 28 sierpnia 2023 r. do 4 września 2023 r.

Realizacja zamówień nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z Klientem w ramach realizacji zamówień, a także na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
22-06-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
22-06-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu