ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

27/2023 Rozpoczęcie realizacji obszaru zamówienia podlegającego koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zawarcia umowy na dostawę kontenerów dla Polskich Sił Zbrojnych _”Umowa”_, oraz raportu bieżącego nr 16/2023 z dnia 28 marca 2023 r. dotyczącego otrzymania koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym _”Koncesja”_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 maja 2023 r. do siedziby Emitenta zostały dostarczone pierwsze specjalne wojskowe samobieżne pojazdy celem doposażenia ich przez Spółkę w technologie wojskową, której instalacja wymaga posiadania Koncesji.

Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe zostanie zawarte pomiędzy stronami Umowy stosowne zwiększenie zakresów dotyczących realizowanej Umowy, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje w formie raportu bieżącego po ich podpisaniu.

Informacja ta została uznana za istotną dla Spółki, z uwagi na fakt, iż dostarczenie dla doposażenia specjalnych pojazdów wojskowych uruchamia po raz pierwszy obszar zamówienia, a także działania i procedury Spółki, które dotyczą technologii wojskowych, dla których wymagana jest Koncesja.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
15-05-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
15-05-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu