ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

26/2023 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za I kwartał 2023 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. „Spółka”, „Emitent”, w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 10 maja 2023 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za I kwartał 2023 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za I kwartał 2023 roku wraz z danymi porównawczymi za I kwartał roku obrotowego 2021 i 2022.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I kwartale 2023 roku Zarząd Emitenta przyjął odpowiedni okres lat 2021-2022.

Ostateczne wartości danych finansowych za I kwartał 2022 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 22 maja 2023 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I kwartału 2023 r. ZREMB Chojnice S.A.

Spółka w okresie pierwszego kwartału 2023 roku osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 8 702 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych jednostkowych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2021-2022 stanowi wzrost o 36,39 %. Osiągnięty poziom przychodów świadczy o tym, iż udało się pozyskać nieco więcej zamówień jak w poprzednich uśrednionych okresach. Osiągnięte w I kwartale 2023 jednostkowe EBIT to zysk w wysokości 686 tys. zł., oraz EBITDA zysk w wysokości 898 tys. zł. To wartości zdecydowanie lepsze od uśrednionych wyników za odpowiedni okres w latach 2021-2022, kiedy odnotowano stratę w wysokości – 384 tys. zł _EBIT_ oraz – 156 tys. zł _EBITDA_.
Szacunkowy jednostkowy wynik netto osiągnięty w pierwszym kwartale 2023 to zysk w wysokości 613 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionej jednostkowej straty netto w I kwartałach w latach 2021-2022, która wyniosła – 580 tys. zł stanowi wyraźną pozytywną różnicę.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wyniki te udało się osiągnąć przy wysokich cenach materiałów do produkcji, bardzo wysokich cenach energii elektrycznej i cieplnej oraz wzroście wynagrodzeń. Szczegółowe dane Emitent udostępni w raporcie za I kwartał 2023, który zostanie przekazany w dniu 22 maja 2023 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
10-05-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
10-05-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu